Spotifyn Suomen soittolistojen editori puhui Music & Media -tapahtumassa Tampereella syksyllä 2022Nämä vinkit on kerätty pääosin suoraan Spotifyn Senior Editor Samuli Väänäseltä. Olin kuuntelemassa hänen puheenvuoroaan vuoden 2022 Music x Media -tapahtumassa sekä helmikuussa 2023 Artistivarikon järjestämässä valmennustilaisuudessa.

Kuka päättää, mitkä biisit pääsevät Spotifyn soittolistoille?

Spotifyssä on kolmenlaisia soittolistoja:

  1. Spotifyn editoreiden kuratoimat listat, esim. It’s Hits Suomi, New Music Friday
  2. Algoritmisoittolistat, esim. Uutuuskauttaus ja Viikon suositukset
  3. Kuuntelijoiden itsensä kokoamat soittolistat.

Kun puhutaan “Spotifyn soittolistoille pääsemisestä”, viitataan yleensä soittolistoihin, joihin Spotifyn editorit poimivat biisit. Editoreita työskentelee useassa eri maassa ja kappale ohjataan ensisijaisesti artistin kotipaikkatiedon mukaan tuota maata edustavan editorin kuunteluun. Suomessa kappaleet kuuntelee ja suomalaisille soittolistoille poimii Spotifyn Senior Editor Samuli Väänänen.

Miten voin päästä Spotifyn editoimalle soittolistalle?

Ainoa keino päästä Spotifyn editoimalle soittolistalle on toimittaa kappale ensin jakelijalle ja sen jälkeen luoda Spotify for Artists -profiili. Tämän profiilin kautta uusi julkaisu pitchataan Spotifyn soittolistaeditoreille. Jo julkaistuja kappaleita ei voi pitchata.

Millä kielellä pitchaus kannattaa tehdä?

Kaiken Suomessa pitchatun musiikin kuuntelee suomenkielinen editori. Voit siis hyvin tehdä pitchauksen suomeksi. Jos musiikkisi on kansainvälisille markkinoille suunnattua, kannattaa pitchata englanniksi, koska tällöin kappaleet saattavat päätyä kuunneltavaksi editoreille myös muissa maissa.

Mitä teen jos pitchauslomakkeelta ei löydy omaa musagenreäni?

Ei hätää, Suomessa jokainen pitchattu biisi kuunnellaan Spotifyn toimesta joka tapauksessa ja editori on tietoinen, että tarjolla olevat genret eivät ole joka tilanteeseen toimivia. Esimerkiksi ”iskelmä” puuttuu genrenä valintamahdollisuuksista, mutta sen tilalla voi käyttää genreä “schlager” tai “dance”. Välillä musiikki voi sekoittaa eri genrejä niin, ettei mikään valinta tunnu luonnolliselta. Suomen editori on kokenut musa-ammattilainen ja hän vinkkaa mahdollisuuksien mukaan parhaita kappaleita eteen päin eri genrejen soittolistojen editoreille.

Vaikuttavatko someseuraajamäärät, kuuntelijaluvut tai ennakkotallentaminen soittolistoille pääsemiseen?

Nämä asiat eivät vaikuta Spotifyn kuratoimille soittolistoille pääsemiseen. Editori pohjaa päätöksensä yksinomaan biisin kuunteluun ja pitchauksessa toimitettuihin tietoihin. Työpöytänäkymässä, jossa biisien kuuntelu tehdään, ei ole näkyvissä artistiprofiili eivätkä aikaisempien julkaisuiden kuuntelumäärät.

(Tähän väliin Helin kommentti: Toki jokainen editori on ihminen ja varmasti kuunteluun vaikuttaa se, jos nimi on ennastaan tuttu, koska silloin tietää jo mitä odottaa.)

Ennakkotallentaminen vaikuttaa siihen, että kappale nousee sen tilanneiden Spotify-käyttäjien Uutuuskauttaus-listalle, joka on algoritmipohjainen soittolista.

Millaista musiikkia editori ei koskaan nosta listalle?

Listoille ei pääse musiikilla, jonka tuotanto ei ole kunnossa. Editori ei myöskään koskaan voi nostaa listoille musaa jota on ollut itse tekemässä.

Spotifyn mukaan 20 % pitchatusta musiikista päätyy jollekin Spotifyn soittolistalle.

Mikä vaikuttaa soittolistalla pysymiseen

Soittolistalla pysymiseen vaikuttaa se, paljonko uutta musaa on listalle tyrkyllä ja miten listan kuuntelijat biisiin reagoi. Esimerkiksi kappaleen yli skippaukset signaloivat soittolistan editorille sitä, että biisi on aika tiputtaa pois listalta. Ei siis esimerkiksi se miten paljon kuuntelijat oman profiilisi kautta kappalettasi striimaavat.

Eri soittolistoilla on erilaisia käytäntöjä päivitysrytmissään. Esimerkiksi “Uutuuskattauksessa” uusi julkaisu voi olla mukana enintään 28 päivää julkaisupäivänsä jälkeen. Tälle listalle kultakin artistilta kelpuutetaan kerrallaan enintään yksi kappale.

Kannattaako kappale pitchata vaikka ei pääsisi kuratoiduille soittolistoille?

Kyllä, sillä pitchatut biisit nousevat artistin seuraajien “Release radar” -algoritmisoittolistalle.