Miten kokoat ympärillesi sparrausporukan, jonka kanssa voit jakaa niin onnistumisten opit kuin matkalla kohtaamasi haasteetkin? Jos kaipaat kannustusta, vertaistukea ja testattuja vinkkejä, suosittelen kokeilemaan Master Mind -ryhmän perustamista ja kerron kuinka se käytännössä tapahtuu.

Mikä on Master Mind -ryhmä ja miten sellainen perustetaan?

Viime kesänä Porvoon taiteilijaresidenssissä vieraillessani aloin hahmottelemaan ideaa luovien ihmisten Master Mind -ryhmän perustamisesta. Olin kuullut Master Mind -konseptista Pat Flynnin ”Smart Passive Income” -podcastista. Ideana on koota pieni ryhmä samasta teemasta kiinnostuneita ihmisiä sparraamaan toinen toisiaan.

Päätin koota omaan testiryhmääni viiden hengen ryhmän luovia tekijätyyppejä. Kriteerit tyypeille olivat:

  • tekee mielenkiintoisia juttuja
  • on avoin tekemisestään
  • haluaa kehittää itseään ja alaansa yhteisönä.

Käytännössä lähetin kahdelle ihailemalleni luovalle tyypille viestin, jossa kerroin Master Mind -ryhmän pilotoinnista ja konseptista. Pyysin heitä mukaan ja annoin kumallekin heille vapauden kutsua lisäksi ryhmään yhden kriteerit täyttävän tyypin. Näin ryhmässä jokaisella oli joku tuttu ja joitakin ennastaan tuntemattomia tyyppejä.

Mitä Master Mind -ryhmässä tehdään?

Pilottijaksomme sisälsi viisi 1,5 tunnin tapaamista. Tapaamisia oli noin kolmen viikon välein. Tapaamisille on selkeä rakenne ja tavoitteet, jonka esittelen seuraavaksi.

Fiilis- ja tilannetsekkaus, 1-5 min per tyyppi

Kukin antaa vuorollaan arvosanan päivän fiilikselle ja kertoo tiiviissä muodossa, mitä on tehnyt tai saavuttanut sitten viime tapaamisen. Millaisia voittoja, haasteita tai oppeja on saanut. Tarkoitus on kertoa vain sen verran, että jos jokin asiat jotakuta toista kiinnostaa, asiasta osataan kysellä myöhemmin lisää. Tässä vaiheessa kuitenkin muut vain kuuntelevat ja kirjoittavat mahdolliset lisäkysymyksensä itselleen ylös.

Esim. ”Olo on 8/10. Asetin viimeksi tavoitteekseni kahden demon valmiiksi saamisen ja ne ovat valmiina, mutten ole lähettänyt niitä vielä eteenpäin. Olen kiitollinen viime viikolla saamastani tuottajavinkistä, se kannusti minua ottamaan yhteyttä häneen yhteistyöehdotuksen kera.

Kun jokainen osallistuja on päässyt kertomaan kuulumisensa lyhyesti, käydään läpi mahdolliset heränneet lisäkysymykset.

Sparraustuoli 30 min

Yksi osallistujista pääsee kertomaan yrityksistään tai haasteistaan tai kysymään kysymyksiä ja muut pyrkivät auttamaan parhaansa mukaan. Vuoro on kiertävä, eli yhdessä tapaamisessa vain yksi henkilö pääsee sparraustuoliin.

Tavoitteet 5 min per tyyppi

Lopuksi jokainen asettaa itselleen kaksi tavoitetta seuraavalle 2-3 vikon jaksolle. Tavoitteiden asetannassa noudatetaan SMART-mallia.

S = SPECIFIC
M= MEASURABLE
A=ACHIEVABLE
R=RELEVANT
T=TIME BOUND

Kokeilun tulos: Jokainen ryhmää testannut halusi jatkaa tapaamisia pilotin jälkeen

Tapaamiset koettiin inspiroiviksi ja uusia näkökulmia tuoviksi. Hyvänä pidettiin sitä, että asioista puhuttiin avoimesti ja uskalsimme jakaa niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin. Tutustuimme toisiimme ja rakensimme luottamuksellisen sparrausringin.

Haastavaksi koettiin sopivien yhteisten tapaamisaikojen löytäminen. Nyt pohdimmekin pitäisikö meidän jakautua kahtia ja koota toinen ryhmä päiväaikaan tapaamisiin pääsevistä ja toinen iltakukkujista. Näin saisimme toimintaan mukaan myös muutaman uuden tyypin.

Haluatko lisätietoja tai tilata ajankohtaiset musa- ja viestintävinkit sähköpostiisi?

Infopaketin tilaajana saat noin kerran kuukaudessa vinkkejä esimerkiksi sävellys- ja kirjoituskilpailuista, alan tapahtumista, apurahojen hakukausista ja hyvistä informatiivisistä sisällöistä.